CokeFever: Jangmi...

September 29, 2008

Jangmi...


這算是補假吧,
昨天風強雨大,
根本不可能出門...
 
連續幾個週末,
不是大雨就是颱風,
實在是有夠悶...
 
薔蜜威力真的驚人,
昨天還一度停電,
今天出門才發現,
倒了一排的摩托車...
 
希望大家都平安...
 
IMAGE_006

No comments: