CokeFever: November 2008

November 16, 2008

Chaos...


這就是亂源...
 
執政時藐視倫理法治,
在野時又操弄群眾情感,
上街頭與法治抗爭,
一切歸咎於政治迫害...
 
這種政黨,
憑甚麼談民主?
更別說進步...
 
這種政黨還想台獨?
 
闖紅燈就跟警察比大聲,
殺人放火就看誰人多勢眾,
難不成審判還要上街頭?
 
真是笑話...

November 11, 2008

Truth,,,


其實阿扁說的也沒錯,
"國務機要費沒有任何一毛錢流到私人口袋"...
 
因為都進了家人的口袋了!